ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ» περιέχει πληροφορίες για κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που προσφέρονται στην Αθήνα από δημόσιους, φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στόχος της Βάσης είναι η αποτελεσματική και στοχευμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και η στήριξη και διευκόλυνση των κοινωνικών στελεχών που προσφέρουν υποστήριξη στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Με το «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ»:

  • Διασφαλίζουμε την αποτελεσματική υποστήριξη των κατοίκων της πόλης
  • Διασυνδέουμε φορείς που παρέχουν παρεμφερείς υπηρεσίες
  • Πετυχαίνουμε οικονομίες κλίμακας σε περιόδους οικονομικής κρίσης
  • Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για την απευθείας πρόσβαση του πολίτη στην υπηρεσία που τον αφορά

Η Διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ» σχεδιάστηκε το 2016 ανταποκρινόμενη σε πραγματικές ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας και αφού έχει αποδειχθεί η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητά της, είναι διαθέσιμη για χρήση από τους ίδιους τους πολίτες και τα στελέχη των φορέων που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα.